PAGSULAT NG TULA

Panuntunan:

 1. Bukas ang paligsahan sa lahat ng mga mag-aaral na may asignaturang Filipino.Isa hanggang dalawang kalahok ang inaasahang kakatawan sa bawat klase.
 2. Gaganapin ang paligsahan sa ika-28 ng Agosto,2009 sa ganap na ika-10 ng umaga sa BR2.
 3. Ang Komiti ay magbibigay ng sulatang papel bago magsimula ang paligsahan kaya’t magdala lamang ng panulat.
 4. Bubuuin ng apat na taludturan na may lima hanggang anim na saknong ang tulang gagawin.
 5. Isusulat at gagawin lamang ito sa loob ng isang oras.
 6. Ibibigay ang pamagat/paksa ng tula sa takdang oras .
 7. Ang desisiyon ng mga hurado ay pinal.

Krayterya:

Nilalaman at pammaraan         –           50%

Istilo                                        –           25%

Pananalita                                –           15%

Orihinalidad                            –           10%

____________                                                                                                                                    100%

Advertisements

Dagliang Talumpati

Panuntunan:

 1. Bukas ang paligsahan sa lahat ng departamento isa o dalawang kalahok lamang ang inaasahang kakatawan sa bawat departamento.
 2. Ang bawat kalahok ay inaasahang darating 15 minuto bago mag-ika-1:00 ng hapin sa takdang lugar upang isagawa ang palabunutan ng pagkakasunod-sunod ng magtatalaumpati.Ang hindo tumalima sa oras ay hindi na tatanggapun.
 3. Unipormeng pampasok sa paaralan ang inaasahang kasuotan ng bawat kalahok.
 4. Sa takdang oras ng patimpalak ang bawat kalahok ay pabubunutin ng paksa.Siya ay bibigyan lamang ng liumang minute upang mag-isip ng mga kaisipan hinggil sa paksang napili habang nagtatalumpati ang ibang kalhok.
 5. Ang bawat kalahok ay bibigyan ng 3-5 minuto upang magtaluimpati
 6. Ang hindi tumalima sa nabanggit ay may kabawasang puntos sa bawat panuntunan.
 7. Ang desisyon ng mga hurado ay pinal.

Krayterya:

Nilalaman/kaugnayan sa paksa……………………………………………………………35%

Pagbigkas (diin,tono)…………………………………………………………………………..30%

Paraan ng pagkakalahad (kumpas,kilos,pang-akit at istilo)  …………………25%

Pagkakatanghal(dating sa manonood)…………………………………………………10%

100%

Madulang  Sabayang Pagbigkas

Panuntunan:

 1. Bukas ang paligsahan sa lahat ng Kolehiyo.
 2. Inaasahang ang bawat kolehiyo ay may 25-30 kalahok(dalawampu’t-lima hanggang tatlumpu)
 3. Ang mga kalahok ay kukunin sa mga mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Filipino
 4. Isang pyesa lamang ang gagamitin sa madulang sabayang pagbigkas
 5. Iminumungkahing  kumuha lamang ng tagapagsanay sa sariling departamento.
 6. Pinahihintulutan ang paglalapat ng himig,tunog, o awitin at ang pagkakaroon ng koryograpi.
 7. Mahalaga sa madulang sabayang pagbigkas ang tinig,bigkas, pormasyon ,blaking ,ekspresyon imahinansyon interpretasyon damdamin,tamng pagbigkas at larawang-diwa.
 8. Maglapat ng sariling sining
 9. Pito hanggang sampung minuto lamang ang oras ng pagtatanghal ng madulang Sabayang pagbasa
 10. Bawat lalabis na minuto ay kabawasang isa 1 puntos na tatamuhin mula sa hurado.
 11. Tatanggapin ang anumang kasuotang angkop sa pyesa ng Madulang Sabayang Pagbigkas.
 12. Final ang desisyon ng Hurado.

Krayterya:

 1. Interpreatasyon………………………………………………………………………..…..60%
  1. Orkestrasyon ng tinig …………………………………………..30%

(Pagkakahalu-halo ,pagkakasabay-sabay,pagbuo,lakas,taginting,

tempo,uri ng tinig at kaangkupan sa diwa ng pyesa..)

 1. Koryograpi(kilos,galaw,kumpas,blaking)………………10%
 2. Kaangkupan ng ekspresyon ng mukha………………….10%
 1. Sangkap na Teknikal…………………………………………………………………….15%

a.kaangkupan ng pag-iilaw, tunog,awitin

III.   Panghikayat sa madla………………………………………………………………….25%

a.Katauhan/personalidad……………………………………..10%

b.Hikayat…………………………………………………………………5%

c.Kasuotan……………………………………………………………..10%

________________

100%

Solong Pag-Awit( Orihinal na Musikang

Pilipino)

Panuntunan:

1. Ang paligsahang ito ay bukas para sa lahat ng mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Filipino.Inaasahan ng isa hanggang dalawang kalahok ang bawat Departamento.

2. Ang mga kalahok ay inaasahang darating bago sumapit ang ika-1:00 ng hapon ng Setyembre 19,,2008 sa Bulwagn ng Hermana Fausta.

3.Ang kalahok ay gagamitin ng minus one tape na ibibigay sa namamahala bago umawit.

4. Ang kasuotan ay dapat angkop sa awitin.

5. Ang desisyon ng inampalan ay pinal at hindi na maaring baguhin.

6.Ang hindi tumupad sa mga nabanggit ay kabawasang puntos sa bawat panuntunan.

Krayterya:

Timbre………………………………….30%

Tiyempo…………………………………25%

Interpretasyon at ekspresyon……………20%

Kalinawan……………………………….15%

Pagtatanghal……………………………..10%

100%

Lakan at Lakambini

Panuntunan:

1. Ang paligsahan ay bukas para sa lahat ng mga mag-aatral na kumukuha ng asignaturang Filipino.

2. Inaasahan na may isang lakan at lakambini ang bawat departamento.

3. Ang mga kalahok ay inaasahang darating bago sumapit ang ika-4:00 ng hapon sa Bulwagan ng Hermana Fausta.

4. Ang bawat kalahok ay dapat maghanda ng 2 minutong talento na nagpapakita ng pagka-Pilipino at pagka-makabayan.Maari ring gamiting basehan ang tema sa taong ito.

5. Barong-Pilipino ang inaasahang kasuotan sa patimpalak.

6. Ang hindi tumupad sa mga nabanggit ay may kabawasanng puntos sa bawat panunutunan.

7. Ang desisyon ng inampalan ay pinal at hindi na maaring mabago.

Krayterya sa Production Number:

Koryograpiya………….30%

Projeksyon……………….40%

Kasuotan……………….20%

Dating sa manonood……10%

100%

Krayterya sa Talent:

Mensahe………………………….……50%

Orihinalidad……………………………10%

Interpretasyon/pagkamalikahin

Pagka-makabayan……………………25%

Pagkakatanghal…………………………15%

100%

Krayterya sa Question & Answer:

Mensahe/Nilalaman…………………….60%

Orihinalidad…………………………….10%

Kaugnayan sa paksa…………………….20%

PagkaMakabayan……………………….20%

100%