Pamantayan sa Dagliang Talumpati

Posted: June 25, 2010 in Uncategorized

Dagliang Talumpati

Panuntunan:

  1. Bukas ang paligsahan sa lahat ng departamento isa o dalawang kalahok lamang ang inaasahang kakatawan sa bawat departamento.
  2. Ang bawat kalahok ay inaasahang darating 15 minuto bago mag-ika-1:00 ng hapin sa takdang lugar upang isagawa ang palabunutan ng pagkakasunod-sunod ng magtatalaumpati.Ang hindo tumalima sa oras ay hindi na tatanggapun.
  3. Unipormeng pampasok sa paaralan ang inaasahang kasuotan ng bawat kalahok.
  4. Sa takdang oras ng patimpalak ang bawat kalahok ay pabubunutin ng paksa.Siya ay bibigyan lamang ng liumang minute upang mag-isip ng mga kaisipan hinggil sa paksang napili habang nagtatalumpati ang ibang kalhok.
  5. Ang bawat kalahok ay bibigyan ng 3-5 minuto upang magtaluimpati
  6. Ang hindi tumalima sa nabanggit ay may kabawasang puntos sa bawat panuntunan.
  7. Ang desisyon ng mga hurado ay pinal.

Krayterya:

Nilalaman/kaugnayan sa paksa……………………………………………………………35%

Pagbigkas (diin,tono)…………………………………………………………………………..30%

Paraan ng pagkakalahad (kumpas,kilos,pang-akit at istilo)  …………………25%

Pagkakatanghal(dating sa manonood)…………………………………………………10%

100%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s