Pamantayan sa Lakan at Lakambini

Posted: June 25, 2010 in Uncategorized

Lakan at Lakambini

Panuntunan:

1. Ang paligsahan ay bukas para sa lahat ng mga mag-aatral na kumukuha ng asignaturang Filipino.

2. Inaasahan na may isang lakan at lakambini ang bawat departamento.

3. Ang mga kalahok ay inaasahang darating bago sumapit ang ika-4:00 ng hapon sa Bulwagan ng Hermana Fausta.

4. Ang bawat kalahok ay dapat maghanda ng 2 minutong talento na nagpapakita ng pagka-Pilipino at pagka-makabayan.Maari ring gamiting basehan ang tema sa taong ito.

5. Barong-Pilipino ang inaasahang kasuotan sa patimpalak.

6. Ang hindi tumupad sa mga nabanggit ay may kabawasanng puntos sa bawat panunutunan.

7. Ang desisyon ng inampalan ay pinal at hindi na maaring mabago.

Krayterya sa Production Number:

Koryograpiya………….30%

Projeksyon……………….40%

Kasuotan……………….20%

Dating sa manonood……10%

100%

Krayterya sa Talent:

Mensahe………………………….……50%

Orihinalidad……………………………10%

Interpretasyon/pagkamalikahin

Pagka-makabayan……………………25%

Pagkakatanghal…………………………15%

100%

Krayterya sa Question & Answer:

Mensahe/Nilalaman…………………….60%

Orihinalidad…………………………….10%

Kaugnayan sa paksa…………………….20%

PagkaMakabayan……………………….20%

100%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s