Pamantayan sa Solong Pag-awit

Posted: June 25, 2010 in Uncategorized

Solong Pag-Awit( Orihinal na Musikang

Pilipino)

Panuntunan:

1. Ang paligsahang ito ay bukas para sa lahat ng mag-aaral na kumukuha ng asignaturang Filipino.Inaasahan ng isa hanggang dalawang kalahok ang bawat Departamento.

2. Ang mga kalahok ay inaasahang darating bago sumapit ang ika-1:00 ng hapon ng Setyembre 19,,2008 sa Bulwagn ng Hermana Fausta.

3.Ang kalahok ay gagamitin ng minus one tape na ibibigay sa namamahala bago umawit.

4. Ang kasuotan ay dapat angkop sa awitin.

5. Ang desisyon ng inampalan ay pinal at hindi na maaring baguhin.

6.Ang hindi tumupad sa mga nabanggit ay kabawasang puntos sa bawat panuntunan.

Krayterya:

Timbre………………………………….30%

Tiyempo…………………………………25%

Interpretasyon at ekspresyon……………20%

Kalinawan……………………………….15%

Pagtatanghal……………………………..10%

100%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s